จำหน่ายกระดาษขายส่ง จำหน่ายกระดาษ กระดาษออฟฟิศทุกประเภท กระดาษอาร์ดดิจิตอล กระดาษสี รับตัดกระดาษแบบพิมพ์ หมึกของแท้ทุกยี่ห้อ

Paper is a versatile material with many uses. Whilst the most common is for writing and printing upon, it is also widely used as a packaging material, in many cleaning products, in a number of industrial and construction processes, and even as a food ingredient – particularly in Asian cultures.

We have many types of this.

The concept of inkjet printing originated in the 19th century, and the technology was first extensively developed in the early 1950s. Starting in the late 1970s inkjet printers that could reproduce digital images generated by computers were developed, mainly by Epson, Hewlett-Packard (HP), and Canon. In the worldwide consumer market, four manufacturers account for the majority of inkjet printer sales: Canon, HP, Epson, and Lexmark, a 1991 spin-off from IBM.