Double A A4 80 gram 500 แผ่น

กระดาษหนา : 80 แกรม

บรรจุ : 500 แผ่น

ขนาดกระดาษ : (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)

สินค้ามีปัญหา ทางเรารับผิดชอบตามความเหมาะสมค่ะ

– กระดาษถ่ายเอกสารจากคันนา สีขาว สว่างพอเหมาะ

– เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน

– เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า ให้งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียด คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ

– ช่วยยืดอายุเครื่องถ่ายเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น

– ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

– ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป

– ช่วยขับเฉดของงานพิมพ์ให้โดดเด่น

ได้รับมาตรฐาน 

– ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

– ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

– ได้รับการรับรองคุณภาพระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

– ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001:2007

Double A A5 80 gram 500 แผ่น

กระดาษหนา : 80 แกรม

บรรจุ : 500 แผ่น

ขนาดกระดาษ : (กว้าง x ยาว) : 148 x 210 มม. (A5)

สินค้ามีปัญหา ทางเรารับผิดชอบตามความเหมาะสมค่ะ

– กระดาษถ่ายเอกสารจากคันนา สีขาว สว่างพอเหมาะ

– เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน

– เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า ให้งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียด คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ

– ช่วยยืดอายุเครื่องถ่ายเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น

– ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์

– ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป

– ช่วยขับเฉดของงานพิมพ์ให้โดดเด่น

ได้รับมาตรฐาน 

– ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

– ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

– ได้รับการรับรองคุณภาพระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

– ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001:2007

Shih-tzu A4 70 gram 450 แผ่น

กระดาษ SHIH-TZU กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1 รีม (รีมละ450แผ่น) 

ผลิตด้วยกระบวนการรีไซเคิล ใช้ส่วนผสมเยื่อเวียนทำใหม่มากกว่า 30%เนื้อกระดาษลื่นไหลไม่ติดเครื่อง 

ลดปัญหากระดาษโค้งงอจากการถ่ายเอกสารสีกระดาษขาวสะอาด เรียบเนียน ใช้งานได้ 2 หน้า วางใจใช้ได้ในทุกโอกาสผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่ออันตรายแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสาร และงานพิมพ์ทั่วไปใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไปสี 

คุณสมบัติ 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (210 x 297mm) 70 แกรม 

เนื้อกระดาษลื่นไหล ไม่ติดเครื่อง ใช้ได้ทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายเอกสาร งานพิมพ์ งานโทรสาร