กระดาษถ่ายเอกสาร ONE K A4 80 แกรม 500 แผ่น

Paper A4 80G (297*210mm) 500 sheet