กระดาษถ่ายเอกสาร smartist A4 70 แกรม 500 แผ่น

Smartist เป็นกระดาษในเครือของ DoubleA ที่ทุกคนรู้จักกันดี
กระดาษตัวนี้เหมาะสำหรับงาน พิม และ ถ่ายเอกสาร 2 ด้าน โดยจะไม่ทำให้กระดาษติด.
Paper A4 70G (297*210mm) 500 sheet