กระดาษสี ขนาด A5 ความหนา 150 แกรม

กระดาษสี
size A5 (ครึ่งของ A4)
ความหนา 150
บรรจุ 250 แผ่น
สี: ชมพู เหลือง ฟ้า เขียว ขาว