ลวดเสียบกระดาษ ตรา E’SY ตราอีซี่ #00 E-433 ลวดเสียบเงินใหญ่ 50 มม

อีซี่ ลวดเสียบ#00 E-433 ลวดเสียบเงินใหญ่ 50 มม บรรจุ ประมาณ 250 ชิ้น/กระป๋อง