ลูกแม็ก ลวดเย็บกระดาษ ยี่ห้อ MAX เบอร์ 10-1m

ลูกแม็ก ลวดเย็บกระดาษ ยี่ห้อ MAX เบอร์ 10-1m
ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดขาลวด ใช้กับเครื่องเย็บขนาดเล็ก

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เส้นลวดจากประเทศญี่ปุ่น
– เย็บกระดาษได้หนา 18 แผ่น
– ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532
– ขนาด 8.4×5 มม. / ตัว
– กล่อง 1,000 เข็ม
– ประกอบไปด้วยกล่องขนาดเล็ก 24 กล่อง