ลูกแม็ก ยี่ห้อ MAX เบอร์ 10-1m

ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10-1M

ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดขาลวด ใช้กับเครื่องเย็บขนาดเล็ก คุณสมบัติเพิ่มเติม

– เส้นลวดจากประเทศญี่ปุ่น

– เย็บกระดาษได้หนา 18 แผ่น

– ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532

– ขนาด 8.4×5 มม. / ตัว – กล่อง 1,000 เข็ม

– ประกอบไปด้วยกล่องขนาดเล็ก 24 กล่อง

Category: