แผ่นยางรองตัด i.n.c.a (inca) size A1 A2 A3 A4

  • ยางพาราชั้นดี
  • ทนต่อคมมีดคัตเตอร์ ใช้งานง่าย
  • ไม่สะท้อนแสงจึงถนอมสายตา
  • พร้อมสเกลเพิ่มความสะดวกและแม่นยำ
  • ใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน ไม่ลื่นไถลขณะใช้งาน
  • ใช้รองตัดกระดาษและวัสดุอื่น
  • ไม่ควรวางแผ่นตัดไว้กับแหล่งความร้อน
  • ห้ามเช็ดแผ่นรองตัดด้วยตัวทำละลาย เช่นน้ำมันเชื้อเพลิง Metthey Benzene
  • ไม่ควรม้วนแผ่นรองตัด ควรเก็บโดยดารวางแผ่นในแนวราบ