แผ่นยางรองตัด i.n.c.a (inca) size A1 A2 A3 A4

ยางพาราชั้นดี
ทนต่อคมมีดคัตเตอร์ ใช้งานง่าย
ไม่สะท้อนแสงจึงถนอมสายตา
พร้อมสเกลเพิ่มความสะดวกและแม่นยำ
ใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน ไม่ลื่นไถลขณะใช้งาน
ใช้รองตัดกระดาษและวัสดุอื่น
ไม่ควรวางแผ่นตัดไว้กับแหล่งความร้อน
ห้ามเช็ดแผ่นรองตัดด้วยตัวทำละลาย เช่นน้ำมันเชื้อเพลิง Metthey Benzene
ไม่ควรม้วนแผ่นรองตัด ควรเก็บโดยดารวางแผ่นในแนวราบ