โทรศัพท์/โทรสาร ขัดข้อง ให้ติดต่อด้วยเบอร์มือถือ ดังนี้