กระดาษการ์ดสี 180 แกรม ขนาด A4 ยี่ห้อ Double A (50 แผ่น)

กระดาษการ์ดสี 180 แกรม ยี่ห้อ Double A
ขนาด A4
บรรจุ 50 แผ่นต่อห่อ
สี
– ชมพูอ่อน
– เขียว
– เหลือง
– โอรส
– ฟ้า