กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F4 (8.5 x 13.5 นิ้ว) 80 แกรม บรรจุ 500 แผ่น จำนวน 1 รีม

กระดาษถ่ายเอกสาร Size F4 ยี่ห้อ Alcott size พิเศษ ขนาด 8.5 * 13.5 นิ้ว 1 รีม บรรจุ 500 รีม