กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม smart copy

Add line คลิกเลย
เพิ่มเพื่อน

กระดาษถ่ายเอกสาร smartcopy กระดาษA4 80แกรม กระดาษ ยี่ห้อ Smart Copy
ขนาด: 297*210mm หรือ A4จำนวนแผ่น/รีม: 500 แผ่น กระดาษขาวนวล

กระดาษ ยี่ห้อ Smart Copy
ขนาด: 297*210mm หรือ A4
จำนวนแผ่น/รีม: 500 แผ่น
กระดาษขาวนวล สามารถพิมพ์ได้ 2 หน้า หมึกไม่ซึม
กระดาษไม่ทะลุ ไม่ทำให้เครื่องพิมพ์ติด พิมพ์ลื่น