กระดาษสี 80 แกรม Clover บรรจุ 100 แผ่น

เพิ่มเพื่อน

กระดาษสี กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 แกรม
กระดาษสี แบงค์สี ยี่ห้อ Clover โควเวอร์
ความหนา 80 แกรม

มีรองรับขนาด A5 และ A4

บรรจุ 100 แผ่น/ห่อ

Weight 0.5 kg