ปากกาลบคำผิด ลิควิด 7 มล. pentel Fine Point ZL62-W

ปากกาลบคำผิด 7 มล. เพนเทล Fine PointZL62-W
ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม
หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้นํ้ายาไหลได้ดี ไม่อุดตัน
น้ำยาสูตรพิเศษ ป้องกันการระเหย และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
แห้งเร็ว สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าราคา
รูปแบบด้ามยาว ใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ปลอกปากกาแบบคลิบหนีบ ปิดล็อคสนิท ไม่หล่นหาย
สำหรับลบแก้ไขคำผิดจากหมึกทุกชนิด
ขนาดหัวปากกา 1 มม. (Fine)
ปริมาณสุทธิ 7 มล.

ปากกาลบคำผิด ลิควิด PENTEL ZL62-W
ปากกาลบคำผิด 7 มล. เพนเทล Fine PointZL62-W
ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม
หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้นํ้ายาไหลได้ดี ไม่อุดตัน
น้ำยาสูตรพิเศษ ป้องกันการระเหย และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ