ปากกาหมึกเจล 0.5 มม. น้ำเงิน เพนเทล Energel-X BLN105 หัว 0.5

ปากกาหมึกเจล Energel-X เพนเทล pentel
ขนาดหัวปากกา 0.5 มม. เขียนลื่นและแห้งเร็วกว่าหมึกเจลทั่วๆ ไป ด้วยน้ำหมึกสูตรพิเศษของเพนเทล ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 84% ด้ามใส สามารถมองเห็นปริมาณหมึกได้ หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

เพิ่มเพื่อน

ปากกาหมึกเจล Energel-X เพนเทล pentel
ขนาดหัวปากกา 0.5 มม. เขียนลื่นและแห้งเร็วกว่าหมึกเจลทั่วๆ ไป ด้วยน้ำหมึกสูตรพิเศษของเพนเทล ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 84% ด้ามใส สามารถมองเห็นปริมาณหมึกได้ หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น