ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า TWIN-PEN HORSE (ตราม้า)

ด้ามเดี่ยว

กล่อง ยกโหล

Add line คลิกเลย
เพิ่มเพื่อน

ปากกาเคมี ปากกาเคมี2หัว ปากกามาร์คเกอร์ ตราม้า
ปากกาเคมี 2 หัว ตราม้า TWIN-PEN HORSE (ตราม้า)
ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว
หมึกสีเข้ม แห้งไว ติดทน กันน้ำ เป็นชนิดหมึก Permanent
ลบไม่ได้ 2 หัวในด้ามเดียว ทั้งหัวแหลมขนาด 2 มม. และหัวตัดขนาด 5 มม. สามารถเขียนบนกระดาษ พลาสติก โลหะ ไม้ และอื่นๆ ได้อย่างถาวร และยังสามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง ผ่านการรับรองมาตรฐานการปลอดสารพิษ ASTM D-4236 จากสหรัฐอเมริกา และ CE EN-71/3 จากสหภาพยุโรป ปลอดสารไซลีน 100 %