มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก ยี่ห้อ mesa รุ่น AL-200P

เพิ่มเพื่อน

มีดคัตเตอร์ mesa
มีดคัตเตอร์ด้ามพลาสติก ยี่ห้อ mesa รุ่น AL-200P และ AL-100P
ใช้กรีดหรือตัดสิ่งของ
AL-200P คัตเตอร์ใหญ่
ใช้กับใบมีด L-150 และ B-150
L-150: ใช้สำหรับตัดสิ่งของและวัสดุที่มีรายละเอียดโค้งเยอะ
B-150: ใช้สำหรับตัดสิ่งของและวัสดุที่มีวัสดุตรง
AL-100P คัตเตอร์เล็ก
A-100: ใช้สำหรับตัดสิ่งของและวัสดุที่มีรายละเอียดโค้งเยอะ
S-100: ใช้สำหรับตัดสิ่งของและวัสดุที่มีวัสดุตรง
สามารถเปลี่ยนใบมีดได้สะดวกโดยการสวมใบมีดประกบเข้ากับเดือยยึดที่คลิปพลาสติก