ลวดเสียบกระดาษ ตรา E’SY ตราอีซี่ #00 E-433 ลวดเสียบเงินใหญ่ 50 มม

อีซี่ ลวดเสียบ#00 E-433 ลวดเสียบเงินใหญ่ 50 มม บรรจุ ประมาณ 250 ชิ้น/กระป๋อง

เพิ่มเพื่อน

ลวดเสียบกระดาษ E’SY อีซี่ ลวดเสียบใหญ่ อีซี่ ลวดเสียบ#00 E-433 ลวดเสียบเงินใหญ่ 50 มม บรรจุ ประมาณ 250 ชิ้น/กระป๋อง