สันรูด ขนาด 3 mm 5 mm 7 mm และ 10 mm แบบเหลี่ยม (1 โหล)

เพิ่มเพื่อน

สันรูด 1 โหล ขนาด แบบหัวเหลี่ยม
3 mm ใส่กระดาษ 10 แผ่น
5 mm ใส่กระดาษ 20 แผ่น
7 mm ใส่กระดาษ 30 แผ่น
10 mm ใส่กระดาษ 40 แผ่น