CASIO เครื่องคิดเลข fx-991EX-PK

 • คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

  ตั้งโปรแกรมไม่ได้
  แบบไม่วาดกราฟ
  จำนวนฟังก์ชัน : 552
 • ประเภทผลิตภัณฑ์

  ตั้งโปรแกรมไม่ได้
  แบบไม่วาดกราฟ
 • จำนวนของตัวเลข

  10 + 2 หลัก
 • หน้าจอผลึกเหลว

  เครื่องหมายคอมมา 3 หลัก
  การแสดงผลเป็นประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริง
  เมนูไอคอน
  การแสดงผลแบบจุดโดยการต่อแบบเมตริกซ์
  ความละเอียดสูง
 • คุณสมบัติหลัก

  ปุ่มพลาสติก
 • ฟังก์ชันการทำงานหลัก

  เครื่องหมายลบ
  ปิด
 • หน่วยความจำ

  ตัวแปร: 9
  รายการตัวแปร
  หน่วยความจำอิสระ (M / M+ / M-)
  หน่วยความจำคำตอบ
  การป้องกันหน่วยความจำ
  รีเซ็ตฟังก์ชัน
 • แหล่งจ่ายไฟ

  พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
  อายุการใช้งานแบตเตอรี่หลัก 2 ปีโดยประมาณ
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
Category: