B5 กระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Double A ขนาด B5 80 แกรม 1 ห่อ/500 แผ่น

เพิ่มเพื่อน

DoubleA กระดาษถ่ายเอกสาร B5 กระดาษดับเบิ้ลเอ
กระดาษถ่ายเอกสาร B5 80 แกรม (500 แผ่น) Double A
กระดาษถ่ายเอกสารจากคันนา สีขาว สว่างพอเหมาะ
เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน

กระดาษถ่ายเอกสาร B5 80 แกรม (500 แผ่น) Double A
กระดาษถ่ายเอกสารจากคันนา สีขาว สว่างพอเหมาะ
เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน
เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า
ให้งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียด คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ
สีขาวสว่างของกระดาษช่วยขับเฉดของงานพิมพ์ให้โดดเด่น
ช่วยยืดอายุเครื่องถ่ายเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น
เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
ได้รับการรับรองคุณภาพระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001:2007
สีกระดาษ : ขาว
กระดาษหนา : 80 แกรม
ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 182 × 257 มม. (B5)
บรรจุ 500 แผ่น/รีม, 1 รีม