Elephant กระดาษสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน A4 50 แผ่น/แพ็ค

เพิ่มเพื่อน

กระดาษสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน ตราช้าง
Elephant กระดาษสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน A4 50 แผ่น/แพ็ค
● เหมาะสำหรับติดบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
● สามารถออกแบบได้ตามต้องการ, สามารถใช้งานการผลิต, การจัดเก็บสินค้า, การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, บรรจุภัณฑ์ และงานสำนักงาน
● สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้
● ผิวด้าน
● ขนาดกระดาษ A4 (กว้าง x ยาว) 210 x 297 มม.
● จำนวน 50 แผ่น/ห่อ
● จำนวน 1 ห่อ