กระดาษความร้อน size 57 x 40 mm

กระดาษความร้อน size 57 x 40 cm